opcina

Plan javne nabave Općine Bebrina za 2015.

Plan javne nabave Općine Bebrina  za 2015.

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine broj 90/11,83/13,143/13") i članka 47. Statuta Općine Bebrina ("Službeni vijesnik Brodsko-posavske županije" broj 3/2013), Općinski načelnik Općine Bebrina donosi plan javne nabave Općine B

Pokreni sebe u svojoj lokalnoj zajednici

Pokreni sebe u  svojoj lokalnoj zajednici

Opći cilj projekta je doprinijeti većoj učinkovitosti i sposobnosti OCD-a s područja LAG-a Posavina u integraciji socijalnih usluga i povećanju zapošljivosti i socijalne uključenosti mladih nezaposlenih osoba u lokalnoj zajednici.

Lokalni info centar za mlade

Lokalni info centar za mlade

Bebrinska udruga mladih provodi projekt pod nazivom lokalni info centar za mlade, Bebrina

Obavijest - Važno!

Obavijest - Važno!

Savjetodavna služba. Javna ustanova za savjetovanje u poljoprivredi i šumarstvu.

Humanitarna zabava "Ruka dobrote"

Humanitarna zabava

Bebrinska udruga mladih organizirala je 13.12.2014. u društvenom domu u Bebrini humanitarnu zabavu pod nazivom "Ruka dobrote".

Poziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bebrina

Poziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bebrina

Na temelju članka 22. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Bebrina saziva se 9. sjednica Općinskog vijeća dana 19.prosinca 2014.g. (petak) s početkom u 19,00 sati u vijećnici u Bebrini.

Uporabna dozvola za rekonstrukciju - izgradnju društvenog doma u Kaniži

Uporabna dozvola za rekonstrukciju - izgradnju društvenog doma u Kaniži

Konačno dobivena uporabna dozvola za rekonstrukciju - izgradnju društvenog doma u Kaniži.
Otvorenje doma 12. prosinca 2014. godine.

Održani izbori za izbor članova VMO Kaniža

Održani izbori za izbor članova VMO Kaniža

Održani izbori za izbor članova VMO Kaniža - 9. studeni 2014. godine.

Izbori za Predsjednika Republike Hrvatske

Izbori za Predsjednika Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske je dana 20. studenoga 2014. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske.

Obavijest za predškolu

Obavijest za predškolu

Sukladno članku 23.a  Zakona o predškolskom odgoju I obrazovanju, program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu.

Dobro došli na službene internet stranice Općine Bebrina

Dobro došli na službene internet stranice Općine Bebrina

Dobro došli na službene internet stranice Općine Bebrina.