opcina

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bebrina

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bebrina

Objavio:

Administrator

Datum:

01.06.2015.

Ovim pravilnikom utvrđuje se unutarnje ustrojstvo jedinstvenog upravnog odjela Općine BEBRINA (dalje: JUO), nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te druga pitanja značajna za rad JUO.

POGLEDAJ DOKUMENT