opcina

Obavijest za predškolu

Obavijest za predškolu

Objavio:

Administrator

Datum:

24.11.2014.

Sukladno članku 23.a  Zakona o predškolskom odgoju I obrazovanju, program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu.
 
Stoga, molimo sve roditelje djece rođene od 1.04.2008. do 31.03.2009. da se osobno jave u Općinu Bebrina do 17. studenog 2014. godine radi prikupljanja podataka nužnih za organiziranje predškole.
Za dodatne informacije javite se na broj: 095/572-1171.
 
Potrebno je dostaviti slijedeće podatke:
- Ime i prezime, OIB majke i oca
- Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete
- Presliku osobnih iskaznica roditelja
- Potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
- Preslika kartona imunizacije
- Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoća u razvoju

Općina Bebrina