opcina

Uložena sredstva u radove na izgradnji parkirališta - Šumeće

Uložena sredstva u radove na izgradnji parkirališta - Šumeće

Objavio:

Administrator

Datum:

10.01.2017.

Općina Bebrina je u 2016. godini uložila sredstva u radove na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta u naseljima Banovci, Kaniža, Zbjeg, te u izgradnju parkirališta pored društvenih domova u Šumeću i Zbjegu.

Parkiralište Šumeće: