opcina

Izvještaj o potrošnji dodijeljenih proračunskih sredstava i provedbi aktivnosti u 2016.godini

Izvještaj o potrošnji  dodijeljenih proračunskih sredstava i provedbi aktivnosti u 2016.godini

Objavio:

Administrator

Datum:

29.01.2017.

Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (N.N. br. 31/15) propisana je obveza izvještavanja o potrošnji sredstava iz javnih izvora uključujući i sredstva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Za izvještavanje o potrošnji proračunskih sredstava za poslovnu godinu propisan je obrazac PROR-POT, a dostavlja se davatelju sredstava. Dostava izvještaja obvezuje sve neprofitne organizacije koje ostvaruju proračunska sredstva neovisno o činjenici vode li dvojno ili jednostavno knjigovodstvo. Ako neprofitna organizacija ostvaruje proračunska sredstva primjerice, od više različitih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za svaku jedinicu sastavlja poseban Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava.

POGLEDAJ DOKUMENTE:

Izvještaj o potrošnji  dodijeljenih proračunskih sredstava
Obrazac - A12
Obrazac - A13
PROR-POT