opcina

Prijava potrebe za radnicima za program javnih radova

Prijava potrebe za radnicima za program javnih radova

Objavio:

Administrator

Datum:

07.06.2017.

Prijavnica za program zapošljavanja osoba u javnim radovima na području Općine Bebrina u 2017. godini - pomoć u kući.

PRIJAVNICA

OBRAZAC PR - POMOĆ U KUĆI