opcina

Prijava potrebe za radnicima, program revitalizacije javnih površina iz programa javnih radova

Prijava potrebe za radnicima, program revitalizacije javnih površina iz programa javnih radova

Objavio:

Administrator

Datum:

07.06.2017.

Prijavnica za program zapošljavanja osoba u javnim radovima na području Općine Bebrina u 2017. godini - Komunalni poslovi

PRIJAVNICA

OBRAZAC PR - KOMUNALNI POSLOVI